slogan-vi

Quỹ Lương Văn Can ra mắt Brochure chính thức

Thứ tư, 11 Tháng 4 2018

Trong tháng 04/2018, Quỹ Lương Văn Can ra mắt Brochure chính thức của Quỹ. Brochure là tổng hợp thông tin chung về mục đích thành lập Quỹ, giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh cũng như các hoạt động tiêu biểu của Quỹ Lương Văn Can. Cùng xem thông tin về brochure tại đây.