slogan-vi

Newsletter số 6 - tháng 3/2019

Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019

Quý I/2019 là giai đoạn kết thúc Học kỳ I của các bạn sinh viên. Sau gần 6 tháng, các tân sinh viên giờ đây đã hoà nhập tốt hơn với các thành viên khác trong Quỹ. Quả ngọt sau nhiều cố gắng học tập, tham gia hoạt động của các bạn là được tiếp tục đồng hành cùng Quỹ trong HK2 này.

Quý I/2019 cũng tiếp tục chứng kiến sự đổi mới của Quỹ trong các hoạt động, không chỉ về hình thức mà còn ở nội dung. Cùng nhìn lại 3 tháng sôi động và đầy sắc màu tại đây nhé.