slogan-vi

Newsletter số 3 - tháng 6/2018

Thứ tư, 04 Tháng 7 2018

Trong Quý II/2018, bên cạnh tổ chức các hoạt động thường kỳ cho sinh viên, Quỹ Lương Văn Can còn thực hiện nhiều dự án mới. Các hoạt động trong Quý này cũng đã khép lại một năm học nhiều niềm vui và trải nghiệm của sinh viên LVC. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Newsletter số 3 - tháng 6/2018 tại đây.