slogan-vi

Tài liệu

Newsletter số 7 - tháng 6/2019

Thứ tư, 03 Tháng 7 2019
Quý II/2019 là giai đoạn kết thúc năm học cũng như các hoạt động của Quỹ LVC. Đây là năm học chứng kiến nhiều sự thay đổi của Quỹ, nhất là trong các hoạt động đào tạo với mong muốn mang lại nhiều trải nghiệm đáng giá cho các bạn…

Newsletter số 6 - tháng 3/2019

Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019
Quý I/2019 là giai đoạn kết thúc Học kỳ I của các bạn sinh viên. Sau gần 6 tháng, các tân sinh viên giờ đây đã hoà nhập tốt hơn với các thành viên khác trong Quỹ. Quả ngọt sau nhiều cố gắng học tập, tham gia hoạt động của…

Newsletter số 5 - tháng 12/2018

Thứ hai, 07 Tháng 1 2019
Giai đoạn Quý IV/2018 là thời điểm bắt đầu một năm học mới, đồng thời cũng đánh dấu tròn 1 năm ngày ra mắt Newsletter số đầu tiên của Quỹ Lương Văn Can. Khép lại một năm 2018 thật sôi động, Quỹ Lương Văn Can đã và đang tạo dựng…

Newsletter số 4 - tháng 9/2018

Thứ năm, 11 Tháng 10 2018
Trong 3 tháng vừa qua, Quỹ Lương Văn Can đã chuẩn bị, tổ chức và tham gia vào nhiều sự kiện quan trọng trong và ngoài Quỹ. Tháng 7 và tháng 8 là cao điểm mùa tuyển sinh thường niên của Quỹ, đồng thời cũng trở thành cột mốc đáng…

Newsletter số 3 - tháng 6/2018

Thứ tư, 04 Tháng 7 2018
Trong Quý II/2018, bên cạnh tổ chức các hoạt động thường kỳ cho sinh viên, Quỹ Lương Văn Can còn thực hiện nhiều dự án mới. Các hoạt động trong Quý này cũng đã khép lại một năm học nhiều niềm vui và trải nghiệm của sinh viên LVC. Để biết…