slogan-vi

Tài liệu

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý,Các bạn sinh viên thân mến, Như Quý vị và các bạn đã biết, Quỹ Lương Văn Can là một tổ…
1. Tôi rất hân hạnh được mời phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can. Xin cảm ơn!Đây là một dịp để tất cả…
Kính chào quý vị. Thật là vinh dự cho tôi có cơ hội tham dự buổi Lễ Ra mắt Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can hôm nay. Việc…
Kính thưa Quý vị khách quý, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết…