slogan-vi

Tổng kết chương trình Mentorship - Bạn đồng hành

Thứ hai, 23 Tháng 4 2018

Chiều ngày 21/4/2018 tại khách sạn Norfolk, Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can tổ chức, buổi tổng kết chương trình Mentorship –Bạn Đồng Hành sau một năm thực hiện. Chương trình được triển khai vào tháng 5 năm 2017 nhằm liên hệ, kết nối các bạn sinh viên đang nhận học bổng của Quỹ (Mentees) với các anh chị Mentors –  người đạt thành tựu nhất định trong công việc và cuộc sống ở nhiều lĩnh vực. Mục tiêu của Quỹ là tạo điều kiện tốt nhất để các bạn sinh viên đang nhận học bổng được hỗ trợ về mặt tinh thần và hoàn thiện hơn về chuyên môn lẫn kỹ năng xã hội trong tương lai.