slogan-vi

Tọa đàm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 20 Tháng 5 2015

Ngày 09/04/2015, Đại diện Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can và đại diện các trường Đại học tại TP HCM đã tham dự chương trình Tọa đàm "Hướng phát triển tương lai của Giáo dục Đại học".