slogan-vi

Tham quan công ty TNHH Officience

Thứ hai, 08 Tháng 1 2018

Sáng ngày 05/01/2018, Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã tổ chức cho sinh viên Lương Văn Can đến tham quan công ty TNHH Officience Việt Nam – công ty có 100% vốn đầu tư của Pháp, chuyên cung cấp các dịch vụ IT, phân tích dữ liệu xử lý hình ảnh.