slogan-vi

Tham quan công ty Acecook

Thứ năm, 19 Tháng 4 2018

Tiếp nối chuỗi hoạt động tham quan doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi từ thực tế, sáng ngày 17/04/2018 Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can cùng công ty Acecook tổ chức buổi tham quan nhà máy Acecook Việt Nam tại Khu Công nghiệp Tân Bình.