slogan-vi

Tập huấn "Làm chủ tài chính cá nhân"

Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019

Trong ngày 13/01/2019, Quỹ Lương Văn Can đã tổ chức buổi tập huấn “Quản lý tài chính cá nhân” tại Open Space (công ty Officience). Diễn giả là anh Lê Hoàng Linh và anh Nguyễn Minh Nhật, đồng sáng lập Heo Đất Mama - dịch vụ hoạch định, tư vấn và đào tạo tài chính cá nhân. Đây là lần đầu tiên Quỹ Lương Văn Can tổ chức tập huấn với thời lượng dài cho sinh viên.