slogan-vi

Hoạt động tập huấn Kỹ năng giao tiếp

Thứ hai, 18 Tháng 12 2017

Ngày 16/12/2017, Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã tổ chức buổi tập huấn Kỹ năng giao tiếp cho các bạn sinh viên của Quỹ tại khách sạn Norfolk.