slogan-vi

Tập huấn "Interpersonal: Tìm hiểu bản thân"

Thứ hai, 18 Tháng 6 2018

Sáng ngày 16/06/2018 Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Interpersonal: Tìm hiểu bản thân thông qua mô hình DISC” tại khách sạn Norfolk cho sinh viên Quỹ.