slogan-vi

Mentorship Wrap-up - Tổng kết Dự án cộng đồng

Thứ ba, 28 Tháng 5 2019

Sau khoảng 4 tháng triển khai, Dự án Cộng đồng của Quỹ LVC đã khép lại với những thành quả đáng kể từ 21 nhóm dự án. Để nhìn lại chặng đường đó, sáng thứ Bảy ngày 25/5/2019, Ban Điều hành CLB sinh viên LVC đã tổ chức buổi Mentorship Wrap-up - Tổng kết Dự án Cộng đồng cho sinh viên và mentor của Quỹ.