slogan-vi

Mentorship meet-up 3

Thứ tư, 15 Tháng 11 2017

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2017, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can (LVCF) tổ chức buổi gặp gỡ lần ba chương trình Mentorship (Bạn đồng hành) tại Khách sạn Norfolk.