slogan-vi

Mentor Meet-up - Giới thiệu Dự án cộng đồng

Thứ tư, 23 Tháng 1 2019

Sáng 19/01/2019 tại Norfolk Hotel, Quỹ Lương Văn Can đã tổ chức một buổi họp mặt thân mật cho các mentor và mentee của Quỹ. Buổi meet-up nhằm giới thiệu Dự án cộng đồng - 1 hoạt động thuộc chương trình Mentorship sẽ khởi động đầu tháng 03/2019.