slogan-vi

Lễ trao học bổng Lương Văn Can năm 2017

Thứ ba, 14 Tháng 11 2017

Sáng ngày 01 tháng 09 năm 2017, tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã tổ chức thành công lễ trao học bổng cho 85 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước trong niên khóa 2017 - 2018.