slogan-vi

Lễ Tổng kết Dự án cộng đồng

Thứ hai, 05 Tháng 2 2018

Sáng ngày 03/02/2018, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can tổ chức buổi Meet-up tiếp theo trong khuôn khổ chương trình Mentorship - "Bạn đồng hành" tại Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TPHCM.