slogan-vi

Hoạt động tập huấn "CV và Kinh nghiệm phỏng vấn"

Thứ hai, 05 Tháng 3 2018

Vào sáng ngày 03/03/2018, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can đã tổ chức buổi tập huấn “CV và Kinh nghiệm phỏng vấn” tại Khách sạn Norfolk cho các bạn sinh viên nhận học bổng.