slogan-vi

Hoạt động ngoại khóa City Tour

Thứ ba, 23 Tháng 1 2018

Vào ngày 21/01/2018, Ban Điều hành sinh viên Câu lạc bộ Lương Văn Can đã tổ chức hoạt động City Tour cho các bạn sinh viên của Quỹ.