slogan-vi

Hoạt động huấn luyện Phương pháp học Đại học

Thứ hai, 27 Tháng 11 2017

Ngày 25/11/2017, Quỹ Lương Văn Can đã tổ chức Hoạt động huấn luyện Phương pháp học Đại học đến đối tượng là chủ yếu là các bạn sinh viên năm nhất của Quỹ.