slogan-vi

Hoạt động huấn luyện kỹ năng làm việc nhóm

Thứ tư, 15 Tháng 11 2017

Vào sáng thứ bảy, ngày 28/10/2017 tại viện John Von Neuman, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can (LVCF) đã tổ chức huấn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên Lương Văn Can.