slogan-vi

Buổi chia sẻ Interdream

Thứ tư, 27 Tháng 2 2019

Sáng Chủ Nhật 24/02/2019 vừa qua tại Norfolk Hotel, CLB Tiếng Anh Quỹ Lương Văn Can (EC) đã tổ chức hoạt động “Interdream” với sự tham gia của gần 20 sinh viên. Hoạt động nằm trong chuỗi series “Humans of Luong Van Can Fund” và ngôn ngữ sử dụng trong suốt chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm giao lưu quốc tế”, chương trình có sự tham gia của chị Tạ Thị Thái Liên - mentor của Quỹ và bạn Lê Thành Đạt - thành viên CLB sinh viên Lương Văn Can.