slogan-vi

Quỹ Lương Văn Can thay đổi nhân sự

Thứ hai, 12 Tháng 2 2018

Từ ngày 06/02/2018, ông Nguyễn Thanh Minh sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Lương Văn Can vì lý do sức khỏe, theo Quyết định 558/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TPHCM. Vị trí này sẽ do ông Nguyễn Việt Chi tiếp tục đảm nhiệm.

Ông Nguyễn Việt Chi là thành viên Ban kiểm soát hoạt động của Quỹ Lương Văn Can, đồng thời là một trong những nhà tài trợ chính cho các hoạt động của Quỹ (công ty Việt Chi Hưng) từ khi thành lập đến nay.

Về cơ cấu nhân sự của Quỹ Lương Văn Can, vui lòng tham khảo tại đây.

IMG 9963Ông Nguyễn Thanh Minh (trái) và ông Nguyễn Việt Chi trong Lễ giới thiệu Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can.