slogan-vi

Quỹ Lương Văn Can cấp học bổng du học cho sinh viên

Thứ năm, 15 Tháng 2 2018

Trong tháng 02/2018, Quỹ Lương Văn Can đã hoàn tất cấp học bổng 100% Học phí cho sinh viên Bùi Thục Anh để theo học ngành Kỹ thuật Y sinh (BME) tại Đại học RMIT Australia. Giá trị học bổng là 142.080 Đô la Úc cho khóa học Đại học 4 năm (từ tháng 02/2018 đến tháng 12/2021).

IMG 4907                                              Sinh viên Bùi Thục Anh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Các suất học bổng của Quỹ Lương Văn Can góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, chung tay vì sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Học bổng không phân biệt vùng miền, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Trong khuôn khổ các hoạt động của Quỹ, Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can mong muốn cung cấp học bổng Đại học, sau Đại học cho các thanh niên Việt Nam ưu tú học tập ở các nước có nền giáo dục uy tín trên thế giới.