slogan-vi

Quỹ Lương Văn Can cấp học bổng du học bậc Thạc sĩ

Thứ hai, 30 Tháng 7 2018

Tháng 07/2018, trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Torrens Australia, Quỹ Lương Văn Can đã đề cử ứng viên Trương Minh Việt cho suất học bổng 100% học phí khóa học Thạc sĩ 2 năm. Ông Trương Minh Việt sẽ theo học ngành Quản lý khách sạn quốc tế tại Blue Mountains International Hotel Management School thuộc Đại học Torrens từ tháng 07/2018 đến hết tháng 06/2020.