slogan-vi

KẾT QUẢ HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN NIÊN HỌC 2018 – 2019

Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018

Sau ba tháng mở đơn (kể từ tháng 05/2018), Quỹ Lương Văn Can đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ các ứng viên trên khắp mọi miền đất nước. Trải qua vòng sơ tuyển và vòng phỏng vấn, Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã chọn được 52 gương mặt sinh viên tiềm năng nhất để trao Học bổng Lương Văn Can bậc Đại học (niên học 2018-2019). Đây là những sinh viên có thành tích học tập ấn tượng, có hoạch định cho tương lai và nhiều tiềm năng để phát triển bản thân. Danh sách sinh viên mới nhận học bổng vui lòng xem tại đây.

Cũng trong dịp này, Quỹ Lương Văn Can đã thực hiện đánh giá lại các sinh viên nhận Học bổng Lương Văn Can từ năm học 2017 - 2018. Những sinh viên được xét cấp tiếp học bổng là những cá nhân vẫn duy trì được thành tích cao trong học tập, có sự cố gắng phát triển bản thân và có đóng góp vào các hoạt động của Quỹ Lương Văn Can. Danh sách sinh viên tiếp tục nhận Học bổng Lương Văn Can (niên học 2018 - 2019) vui lòng xem tại đây.

Thông tin chi tiết về gói học bổng kèm Biên bản thỏa thuận sẽ được gửi đến sinh viên trong ngày 17/08/2018. Một lần nữa, Quỹ xin chúc mừng tất cả các bạn!