slogan-vi

TIN TỨC

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2017, Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can tổ chức buổi nói chuyện về chủ đề “Hạnh phúc xưa và nay, đó và…
Vào sáng thứ bảy, ngày 28/10/2017 tại viện John Von Neuman, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can (LVCF) đã tổ chức huấn luyện kỹ năng làm việc nhóm…
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2017, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can (LVCF) tổ chức buổi gặp gỡ lần ba chương trình Mentorship (Bạn đồng hành) tại…
Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2017, Viện John Von Neumann (JVN) (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức thành công lễ khai khóa năm học 2017-2018 tại văn…
Sáng ngày 01 tháng 09 năm 2017, tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã tổ…