slogan-vi

Danh sách sinh viên nhận học bổng Lương Văn Can năm học 2017 - 2018

Thứ ba, 12 Tháng 9 2017
STT TÊN TRƯỜNG
1 HỒ THỊ THU ÁI ĐH CẦN THƠ
2 ĐỖ PHÚ AN ĐH CNTT TPHCM
3 NGUYỄN MINH ANH ĐH KINH TẾ TPHCM
4 NGUYỄN CHÍ BẢO ĐH BÁCH KHOA TPHCM
5 HÀ ĐĂNG CHUNG ĐH SPKT TPHCM
6 NGUYỄN KHOA CHƯƠNG ĐH SPKT TPHCM
7 NGUYỄN NGỌC DIỆP ĐH CẦN THƠ
8 NGUYỄN THỊ KHÁNH DUNG ĐH KINH TẾ - LUẬT TPHCM
9 PHẠM THỊ DUNG ĐH KHXH&NV TPHCM
10 NGUYỄN HỒ DUY ĐH SPKT TPHCM
11 ĐINH THỊ MỸ DUYÊN ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
12 BÁ THỊ ĐAN ĐH KINH TẾ - LUẬT TPHCM
13 LÊ THÀNH ĐẠT ĐH KINH TẾ TPHCM
14 TRẦN THỊ GIANG ĐH LUẬT TPHCM
15 HUỲNH VẬN HÀNH ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
16 ÔN THỊ MỸ HẢO ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ
17 NGUYỄN THỊ HẰNG ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
18 LÊ LÂM THÙY HÂN ĐH BÁCH KHOA TPHCM
19 ĐỖ HOÀI HẬN ĐH SƯ PHẠM TPHCM
20 MAI VINH HIỂN ĐH KHXH&NV TPHCM
21 LÊ DIỆU HIỀN ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM
22 TRẦN THIỆN XUÂN HIỀN  ĐH SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH TPHCM 
23 NGUYỄN PHAN QUỐC HÙNG  KHOA Y, ĐHQG TPHCM 
24 NGUYỄN THANH HUYỀN KHOA Y, ĐHQG TPHCM 
25 NGUYỄN THỊ HUYỀN  ĐH KINH TẾ TPHCM 
26 VÕ THỊ MỘNG HUYỀN  ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM 
27 LÊ VŨ MINH HUY  ĐH BÁCH KHOA TPHCM 
28 VÕ VĂN KIỆN  ĐH CẦN THƠ 
29 LIÊU BẢO KHANH ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TPHCM 
30 TRƯƠNG CÔNG LÊN  ĐH BÁCH KHOA TPHCM
31 LÊ THỊ LIÊN  ĐH KHXH&NV TPHCM 
32 NGUYỄN THỊ THÙY LINH  ĐH LAO ĐỘNG XÃ HỘI TPHCM 
33 LÊ THỊ TRÚC MAI  ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ 
34 NGUYỄN HUỲNH HUY MÂN  ĐH BÁCH KHOA TPHCM 
35 QUÁCH HỮU MINH  ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH TPHCM 
36 THÁI HOÀNG MINH  ĐH Y DƯỢC TPHCM 
37 NGUYỄN THỊ NAM ĐH KHXH&NV TPHCM
38 NGUYỄN THỊ NGA KHOA Y, ĐHQG HANOI
39 NGUYỄN HUỲNH KIM NGÂN KHOA Y, ĐHQG TPHCM
40 VŨ NGỌC PHƯƠNG NGHI ĐH SPKT TPHCM
41 BÙI HỮU NGHỊ ĐH AN GIANG
42 CHÂU THỊ BÍCH NGỌC ĐH KINH TẾ TPHCM
43 ĐOÀN THỊ CHÂU NGỌC ĐH KINH TẾ TPHCM
44 HỒ BÍCH NGUYỆT ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
45 NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐH CNTT TPHCM
46 HOÀNG LÊ THÀNH NHÂN ĐH KINH TẾ - LUẬT TPHCM
47 BÙI NHƯ NGỌC NHI ĐH KINH TẾ - LUẬT TPHCM
48 NGUYỄN NGỌC THÙY NHUNG ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
49 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ ĐH KINH TẾ TPHCM
50 TRƯƠNG HUỲNH NHƯ ĐH KHXH&NV TPHCM
51 LÊ MINH NHỰT ĐH KINH TẾ TPHCM
52 TRẦN THỊ KIM NỞ ĐH BÁCH KHOA TPHCM
53 ĐẶNG MẠNH PHI ĐH SƯ PHẠM TPHCM
54 NGUYỄN MINH PHI ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM
55 DƯỜNG PHÁT PHÓN ĐH KINH TẾ TPHCM
56 PHẠM VĨNH PHÚ KHOA Y, ĐHQG TPHCM
57 LÊ HOÀNG PHÚC ĐH CẦN THƠ
58 NGUYỄN THÁI THIỆN PHÚC ĐH BÁCH KHOA TPHCM
59 VÕ HỒNG YẾN PHƯỢNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM
60 NGUYỄN CAO QUÂN ĐH KINH TẾ TPHCM
61 NGUYỄN HOÀNG VĨNH QUANG ĐH SPKT TPHCM
62 NGUYỄN VĂN BẢO QUỐC ĐH KHXH&NV TPHCM
63 THẠCH THỊ SA RƯƠNG ĐH LUẬT TPHCM
64 NGUYỄN MINH TÂM ĐH TÔN ĐỨC THẮNG TPHCM
65 HÀ NGỌC TIÊN ĐH CẦN THƠ
66 DƯƠNG VŨ THẮNG ĐH Y DƯỢC TPHCM
67 ĐẶNG LÊ NGỌC THẢO ĐH KINH TẾ - LUẬT TPHCM
68 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ĐH BÁCH KHOA TPHCM
69 PHAN HUỲNH THẢO ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
70 TĂNG THỊ THẢO ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
71 TRƯƠNG THỊ MINH THƯ ĐH Y DƯỢC TPHCM
72 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ ĐH KHXH&NV TPHCM
73 TRẦN THỊ MINH TRANG ĐH CNTT TPHCM
74 TRẦN THỊ THẢO TRANG ĐH NGOẠI THƯƠNG TPHCM
75 LƯU HOÀI BẢO TRÂN ĐH Y DƯỢC TPHCM
76 VƯƠNG THỊ LỆ TRINH ĐH ĐÀ LẠT
77 NGUYỄN VIỆT TRINH KHOA Y, ĐHQG TPHCM
78 NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC ĐH LUẬT TPHCM
79 TĂNG NGỌC TUẤN ĐH BÁCH KHOA TPHCM
80 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN ĐH NÔNG LÂM TPHCM
81 VÕ NGUYỄN THÚY UYÊN ĐH Y DƯỢC TPHCM
82 TRỊNH HỒNG VẤN ĐH KINH TẾ - LUẬT TPHCM
83 NGUYỄN THỊ THÚY VI ĐH SPKT TPHCM
84 PHẠM THỊ THÚY VI ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING TPHCM
85 LÊ HỮU LINH VIỄN KHOA Y, ĐH ĐÀ NẴNG
86 NGUYỄN TỐ QUYÊN ĐH SAINS MALAYSIA
87 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ĐH RMIT VIỆT NAM