slogan-vi

Hoạt động

Nhằm thực hiện mục tiêu và sứ mệnh của mình, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can tập trung vào hai mảng hoạt động chính:

1

Trao học bổng
- Học bổng sau đại học dành cho các cá nhân xuất sắc theo học tại các trường đại học ở Úc và các nước khác trên thế giới.
- Học bổng Đại học học trong nước nhằm hỗ trợ cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam.
Tùy theo từng trường hợp, sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Quỹ Lương Văn Can sẽ trao các gói học bổng với các mức hỗ trợ khác nhau, bao gồm một phần hoặc/và toàn bộ học phí hoặc/và sinh hoạt phí trong suốt khóa học. Ngoài ra, Quỹ Lương Văn Can còn phối hợp với đối tác là các trường Đại học trong nước và nước ngoài trao các suất học bổng toàn phần hoặc bán phần cho sinh viên theo học tại các trường này. Học bổng được xét lại từng năm, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. 

Thông qua các hoạt động đào tạo của Quỹ, sinh viên sẽ nâng cao Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ sống: chương trình Mentorship- Bạn đồng hành, lớp nâng cao năng lực ngoại ngữ, huấn luyện kỹ năng mềm, tham quan thực tế doanh nghiệp và các hoạt động gắn kết.

-          

2

Hỗ trợ giáo dục
- Hỗ trợ sinh viên nước ngoài đến Việt Nam học tập và thực tập
- Tư vấn và hỗ trợ sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài


Trong giai đoạn đầu hoạt động, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can tập trung vào các hoạt động trao học bổng cho sinh viên theo học tại các trường Đại học trong và ngoài nước.