slogan-vi

Hồ sơ sinh viên

Sinh viên LVC

Danh sách sinh viên nhận Học bổng Lương Văn Can 2018-2019

STT Họ tên STT Họ tên
1 Nguyễn Chí Bảo 51 Nguyễn Ngọc Thùy Nhung
2 Huỳnh Thị Chen 52 Lê Minh Nhựt
3 Diệp Đỗ Thành Đạt 53 Nguyễn Thị Quỳnh Như
4 Quách Tấn Đạt 54 Trần Thị Kim Nở
5 Lê Thành Đạt 55 Nguyễn Minh Phi
6 Lê Huỳnh Đức 56 Dường Phat Phón
7 Phạm Thị Thùy Dung 57 Phạm Vĩnh Phú
8 Nguyễn Thị Khánh Dung 58 Lê Hoàng Phúc
9 Võ Văn Dương 59 Huỳnh Kim Phụng
10 Nguyễn Anh Duy 60 Võ Hồng Yến Phượng
11 Nguyễn Hồ Duy 61 Nguyễn Nhựt Quang
12 Huỳnh Gia Hân 62 Nguyễn Hoàng Vĩnh Quang
13 Lê Lâm Thùy Hân 63 Đinh Thị Ngọc Quỳnh
14 Trần Quốc Hận 64 Nguyễn Đình Sáng
15 Nguyễn Thị Thúy Hằng 65 Nguyễn Dương Phúc Tài
16 Nguyễn Thị Hằng 66 Nguyễn Minh Tâm
17 Huỳnh Vận Hành 67 Ngô Thị Hồng Thắm
18 Ôn Thị Mỹ Hảo 68 Nguyễn Chiến Thắng
19 Lê Diệu Hiền 69 Dương Vũ Thắng
20 Trần Thiện Xuân Hiền 70 Lê Nguyễn Thanh Thanh
21 Mai Vinh Hiển 71 Nguyễn Hữu Thành
22 Nguyễn Phan Quốc Hùng 72 Võ Thị Phương Thảo
23 Tô Duy Hưng 73 Phan Huỳnh Thảo
24 Lê Vũ Minh Huy 74 Đỗ Nhật Thịnh
25 Nguyễn Thanh Huyền 75 Trần Lê Bá Thịnh
26 Võ Thị Mộng Huyền 76 Nguyễn Trường Thọ
27 Nguyễn Hoàng Huynh 77 Nguyễn Thị Mai Thư
28 Liêu Bảo Khanh 78 Trương Thị Minh Thư
29 Võ Văn Kiện 79 Nguyễn Xuân Thuận
30 Ma Thị  Xuân Kiều 80 Cao Lê Văn Thuận
31 Phạm Thị Mỹ Lệ 81 Nguyễn Thị Thúy
32 Lê Thị Liên 82 Hà Ngọc Tiên
33 Nguyễn Thị Thùy Linh 83 Lê Thị Toàn
34 Nguyễn Tấn Lộc 84 Lưu Hoài Bảo Trân
35 Phùng Trí Lương 85 Vũ Ngọc Trâm
36 Lý Thị Ngọc Mai 86 Phan Thị Hà Trang 
37 Lê Thị Trúc Mai 87 Trần Lê Huỳnh Trang
38 Quách Hữu Minh 88 Trần Thị Thảo Trang
39 Thái Hoàng Minh 89 Nguyễn Việt Trinh
40 Nguyễn Hoài Nam 90 Phạm Minh Trung 
41 Nguyễn Thị Nga 91 Tăng Ngọc Tuấn
42 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 92 Lê Xuân Tùng
43 Vũ Ngọc Phương Nghi 93 Nguyễn Thụy Cẩm Uyên
44 Bùi Hữu Nghị 94 Võ Nguyễn Thúy Uyên
45 Huỳnh Văn Ngoãn 95 Trịnh Hồng Vấn
46 Châu Thị Bích Ngọc 96 Nguyễn Thúy Vi
47 Thòng Kim Ngọc 97 Nguyễn Thị Thúy Vi
48 Nguyễn Minh Nhật 98 Lê Hữu Linh Viễn
49 Huỳnh Uyển Nhi 99 Đinh Quang Vũ
50 Nguyễn Thị Phú Nhung 100 Thạch Vượng 

Cựu sinh viên LVC

Nội dung Danh sách cựu sinh viên LVC đang cập nhật...