slogan-vi

Danh sách Người Đỡ đầu Học bổng Lương Văn Can

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỠ ĐẦU HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN (tính đến 13/04/2016)

1 Ông Lâm Bình Bảo                           TGĐ Cty Prominent DosierTechnik VN
2 Bà Trần Diệu Canh       TGĐ Cty Tân Thanh
3 Ông Phan Công Chính     TGĐ Cty TNHH GPDN Toàn cầu GESO
4 Bà Nguyễn Thị Cảnh Diệu KTT Cty TNHH Norfolk Development Group (VN)
5 Ông Lại Minh Duy TGĐ Cty du lịch TST 
6 Ông Ngô Vi Đồng    Chủ tịch HĐQT Cty CP DV Công Nghệ Tin học HPT 
7 BS Trần Văn Hội GĐ Cty TNHH Phần mềm SHPT
8 Ông Nguyễn Văn Khanh Chủ tịch Cty DAPHACO
9 Ông Bùi Nguyễn Trường Kiên Nhà văn, Nhà báo
10 Bà Đỗ Huỳnh Phương Lan TGĐ Cty Cổ phần In Minh Phương
11 Bà Phan Thị Tuyết Mai  TGĐ Cty Tài Nguyên, Cty TMTM
12 Ông Nguyễn Hoài Nam  Cố vâ Bệnh viện Quốc tế Minh Anh
13 Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như GĐ Cty Luật TNHH MTV An Luật
13 Bà Lê Thanh Nguyên TGĐ Cty COPHACO 
14 Bà Nhan Húc Quân TGĐ Cty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam 
15 Ông Nguyễn Trọng Quân TGĐ Cty Đức Trung
16 Ông Nguyễn Ngọc Sang CT CTy TNHH Đầu tư - Tư vấn - Đào tạo Nhân Khang
17 Ông Võ Tấn Thịnh   TGĐ Cty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát
18 Ông Tri Phạm  Phó Chủ tịch Điều hành Mảng Quốc tế Cty Bitexco 
19 BS Nguyễn Vĩnh Tường TGĐ Victoria Healthcare
20 Ông Đỗ Phước Tống CT HĐTV Cty TNHH Cơ khí Duy Khanh