slogan-vi

Hội đồng xét tuyển

Hội đồng tuyển chọn Học bổng Lương Văn Can 2017-2018 là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cam kết hỗ trợ các hoạt động phi lợi nhuận của Quỹ Lương Văn Can. Nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng trong công tác tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn được thành lập bao gồm đại diện ngành giáo dục, đại diện của Quỹ, đại diện nhà tài trợ và đại diện khối doanh nghiệp.

 

nguyen duc nghia

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Phó chủ tịch thường trực

Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam

david wilmoth

TS. David Wilmoth

Nhà tư vấn giáo dục, Trưởng ban giáo dục đại học

Trường Blue Mountains (Úc)

 

 

huynh quang hai

Ông Huỳnh Quang Hải

Thường trực HĐQT VSIP Group

Chủ tịch HĐQT VSIP miền Bắc và miền Trung

PhamThuyTien Photo

Bà Phạm Thủy Tiên

Nguyên Giám đốc

Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can