slogan-vi

Sơ lược

Sơ lược

Quỹ Lương Văn Can là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 4561/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 09 năm 2014. Ngày 10/04/2015, Quỹ Lương Văn Can chính thức ra mắt và giới thiệu hoạt động đến công chúng.

Mục tiêu của Quỹ Lương Văn Can là góp phần đào tạo nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, nhằm chung tay vì sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thông qua các hoạt động gây quỹ, Quỹ Lương Văn Can mong muốn cung cấp học bổng sau Đại học cho các thanh niên Việt Nam ưu tú học tập ở các nước có nền giáo dục uy tín trên thế giới. Đồng thời, Quỹ dành một phần ngân sách của mình cho các suất học bổng hỗ trợ sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa tiếp tục theo đuổi con đường học vấn trong nước.

Cố vấn hoạt động của Quỹ là những học giả và những nhà chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, cùng chia sẻ mục tiêu với Quỹ Lương Văn Can trong việc đào tạo nhân tài. Các nguồn tài trợ của Quỹ đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, các cá nhân trong và ngoài nước có quan tâm, cũng như học bổng của các trường đại học Việt Nam và nước ngoài.

Quỹ mang tên Lương Văn Can là một nhà nho trọng thực học, sớm nhận ra cái nguy hại của lối học từ chương, khoa cử. Lương Văn Can chuyên tâm vào việc truyền bá tư tưởng duy tân, mở mang dân trí, xem đó như một phương cách làm cho dân giàu nước mạnh. Trong sự nghiệp của ông, ngoài vai trò nhà giáo, Lương Văn Can còn là nhà kinh doanh. Tác phẩm Kim cổ cách ngôn của ông còn là một loại sách bàn về “đạo làm giàu” chân chính của người Việt Nam, đó là “kinh doanh phải hiếu nghĩa” và “bí quyết thành công đối với nhà kinh doanh là ở sự trung thực”.

Vui lòng tham khảo video giới thiệu Quỹ tại đây.


Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, có cam kết đóng góp cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

SỨ MỆNH

Quỹ Lương Văn Can tạo điều kiện và hỗ trợ quá trình phát triển bản thân một cách toàn diện ở bậc Đại học và sau Đại học cho các thanh niên Việt Nam có năng lực, ý chí và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Quỹ Lương Văn Can làm việc với các đối tác là các cơ quan chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các cá nhân để cung cấp các suất học bổng trong nước và quốc tế, các chương trình đào tạo kỹ năng, rèn luyện thái độ và định hướng phát triển.

GIÁ TRỊ

Tính trung thực và minh bạch.
Các hoạt động của Quỹ Lương Văn Can, bao gồm quy trình tuyển sinh và xét duyệt học bổng, các khoản tài trợ và hoạt động hợp tác với các đối tác của Quỹ, đều được công khai trên website.
Trong những trường hợp cần thiết, tình nguyện viên quốc tế và đại diện các nhà tài trợ sẽ được mời giám sát các hoạt động của Quỹ.

Danh nhân Lương Văn Can

Luong Van Can

Lương Văn Can, tự là Ôn Như, sinh năm Giáp Dần (1854), quê ở làng Nhị Khê, Thường Tín, Hà Đông (nay là TP. Hà Nội).
Năm 21 tuổi, ông đỗ Cử nhân và năm sau được Triều đình bổ làm Giáo thụ phủ Hoài Đức, nhưng ông không nhận. Chính quyền thực dân Pháp cử ông vào Hội đồng Thành phố Hà Nội, ông cũng từ chối, chỉ ở nhà dạy học.
Là một nhà nho trọng thực học, ông sớm nhận ra cái nguy hại của lối học từ chương. Chính vì vậy, Lương Văn Can chuyên tâm vào việc truyền bá tư tưởng duy tân, mở mang dân trí, xem đó như một phương cách làm cho dân giàu nước mạnh. Năm 1907, ông cùng với Nguyễn Quyền và một số nhà nho có tư tưởng cách tân khác mở trường Đông Kinh nghĩa thục, do ông làm Thục trưởng.

Trong sự nghiệp của ông, ngoài vai trò nhà giáo, Lương Văn Can còn là nhà kinh doanh. Trong thời gian này, qua tác phẩm Thương học phương châm của mình, Lương Văn Can đã cho thấy tình trạng thương mại yếu kém của cả nước, đó là một nền thương mại không có thương phẩm, không có thương hội, không có tín thực, không biết trọng nghề.... Ngoài ra, tác phẩm Kim cổ cách ngôn của ông còn là một thứ sách giáo khoa bàn về “đạo làm giàu” của người Việt Nam, đó là “kinh doanh phải hiếu nghĩa” và “bí quyết thành công đối với nhà kinh doanh là ở sự trung thực”.

Hiện nay ở Việt Nam có hàng triệu người đang làm kinh doanh, nhiều sản phẩm uy tín, mang thương hiệu quốc gia đến với thị trường thế giới, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho đất nước. Tuy vậy, trong giới doanh nhân vẫn còn nhiều người kinh doanh chạy theo lợi nhuận đơn thuần, thiếu trung thực, chất lượng kém, thiếu trách nhiệm với xã hội. Điều này không những ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh mà còn tạo thói quen xấu cho giới trẻ.
Do đó, Quỹ Lương Văn Can được thành lập theo tinh thần Lương Văn Can, nhằm góp phần đào tạo những người trẻ có trình độ và kỹ năng, giúp họ mở rộng cơ hội đóng góp cho đất nước với thực tài và cam kết của mình.