slogan-vi

Nhân sự

 Hội đồng quản lý

Nguyen Viet Chi

Ông Nguyễn Việt Chi – Chủ tịch
Tổng Giám Đốc Công ty Việt Chi Hưng 

Ms Xuan Hong

Thủy Tiên Copy

Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Hồng – Phó chủ tịch
Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Cô Phạm Thủy Tiên – Thành viên     
Nguyên Giám Đốc Quỹ Lương Văn Can  

 

 Ban Điều hành

chị thảo

 Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
Giám Đốc

Brian Pham

 Anh Brian Phạm
Phó Giám Đốc

 

Hội đồng cố vấn

Mr David Beanland

Mr Michael Mann Mr Thanh Hoang Nguyen

Tiến sĩ David Beanland

Giáo sư danh dự

Cựu Giám Đốc Đại học RMIT Australia (1999-2000)

Cựu Giám Đốc Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam (2000-2004)

Tiến sĩ Michael Mann

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Torrens University Australia

Nguyên Đại sứ Australia tại VN

Nguyên Hiệu trưởng sáng lập Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chủ tịch Norfolk Group