slogan-vi

Văn hóa hiến tặng

Tại các nước phát triển, ngoài những định chế như gia đình, cơ sở tôn giáo, trường học, mỗi cá nhân còn có thêm truyền thống lựa chọn một số tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội có ý nghĩa nhất để thường xuyên giúp đỡ, đóng góp, chia sẻ nhằm làm cho xã hội mạnh hơn, nhân đạo hơn.
Một quốc gia dù có trên 300 triệu dân như Hoa Kỳ hay dưới 10 triệu dân như Thụy Điển được coi là mạnh không phải chỉ nhờ vào tài nguyên thiên nhiên hay nền kinh tế phát triển mà còn nhờ vào một thứ khác, một thứ được bắt đầu bằng sự tự nguyện đóng góp rất nhỏ của mỗi cá nhân nhưng có thể làm nên sức mạnh của cả một dân tộc. Đó là MỘT NỀN VĂN HÓA HIẾN TẶNG.
Tại Việt Nam, chúng ta thường chỉ có những biếu tặng nhỏ lẻ, đôi lúc sự tham gia của các cá nhân còn bắt buộc hoặc miễn cưỡng, chưa thành một hoạt động tự nguyện và thường xuyên như một truyền thống văn hóa tốt đẹp.
Nếu một số cá nhân trong số 90 triệu người Việt Nam hiện nay bớt đi mỗi người một bát phở mỗi tháng hay một lần đi xem ca nhạc để giúp một quỹ học bổng chẳng hạn, chúng ta có thể làm thay đổi số phận của biết bao nhiêu trẻ em hiếu học trong các gia đình khó khăn trên khắp đất nước.
Quỹ Lương Văn Can là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, có tư cách pháp nhân được Ủy Ban Nhân Dân TPHCM cho phép thành lập. Quỹ có những hoạt động vận động gây quỹ, nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước cùng góp sức tạo nền tảng cho các tài năng trẻ của Việt Nam được tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến, đồng thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Chúng tôi tin tưởng vào sự chung tay của Quý vị sẽ tạo nên sự phát triển của Quỹ và hỗ trợ nhiều thanh niên Việt Nam.