slogan-vi

Nhà tài trợ

Tổ chức

TIỀN MẶT

 STT Công ty/
Tổ chức
Cam kết tài trợ Đã tài trợ Quy đổi thành VNĐ
Số tiền ĐV tiền tệ Số tiền ĐV tiền tệ
1 Cty CP Địa ốc 
Việt Chi Hưng (Ông Nguyễn Việt Chi)
 1,000,000,000  VND  1,000,000,000  VND 1,000,000,000
2 Tổng Công ty
Bến Thành (Ông Phạm Phú Quốc)
200,000,000 VND   200,000,000  VND 200,000,000
3 Cty TNHH Sinh học Dược Nanogen (Ông Hồ Nhân) 20,000 AUD   20,000  AUD 341,800,000
4 Cty CP Đầu tư 
Thương mại
Nhật Tiến (Ông Phạm Thanh Tiến) 
100,000 USD  100,000  USD  2,241,050,000
5 Norfolk Group (Ông Phong Lai) 119,550 USD 119,550  USD 2,576,900,000
6 Cty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 5,000,000  VND 5,000,000  VND 5,000,000
7 Cty CP In Minh Phương (Bà Đỗ Huỳnh Phương Lan) 50,000,000 VND 50,000,000 VND 50,000,000
8 Cty CP Thép Cẩm Nguyên (Ông Huỳnh Tô Há) 20,000,000 VND 20,000,000 VND 20,000,000
9 Cty CP Châu Âu VINA (Ông Nguyễn Văn Khanh) 50,000,000 VND 50,000,000 VND 50,000,000
10 Cty TNHH Thủy Sản Tài Nguyên (Bà Phan Thị Tuyết Mai) 20,000,000 VND 20,000,000 VND 20,000,000
11 Cty TNHH MTV PTCN Tân Thuận 100,000,000 VND 100,000,000 VND 100,000,000
12 Cty CP TMDV Hiệp Tân 20,000,000 VND 20,000,000 VND 20,000,000
13 Cty CP Long Hậu 50,000,000 VND 50,000,000 VND 50,000,000
14 Cty CPPT Nam Sài Gòn 50,000,000 VND 50,000,000 VND 50,000,000
15 Cty TNHH Tân Thuận 50,000,000 VND 50,000,000 VND 50,000,000
16 Cty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát (Ông Võ Tấn Thịnh) 50,000,000 VND 50,000,000 VND 50,000,000
17 Cty TNHH MTV Prominent Dosiertechnik VN (Ông Lâm Bình Bảo) 20,000,000 VND 20,000,000 VND 20,000,000
18 Cty TNHH Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam) 10,000,000 VND 10,000,000 VND 10,000,000
19 Cty CP KCN Hiệp Phước 50,000,000 VND 50,000,000 VND 50,000,000
20 Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng 100,000,000 VND 100,000,000 VND 100,000,000
21 Cty Tân Thanh (Bà Trần Diệu Canh) 40,000,000 VND 40,000,000 VND 40,000,000
22 Cty Cophaco (Bà Lê Thanh Nguyên) 10,000,000 VND 10,000,000 VND 10,000,000


*Tỷ giá quy đổi được áp dụng là tỷ giá ngoại tệ do Vietcombank công bố vào ngày Quỹ Lương Văn Can nhận được tài trợ.

HỌC BỔNG

STT Nhà tài trợ Đóng góp Quy đổi thành VNĐ
Số tiền ĐV tiền tệ
 1 Đại học Quốc tế RMIT (Việt Nam) 456,624,000 VND 456,624,000

 

Cá nhân

TIỀN MẶT

STT Nhà tài trợ Đóng góp Quy đổi thành VNĐ
Số tiền ĐV tiền tệ
 1 Ông Nguyễn Kiên Cường
Cty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Nagecco
10,000,000 VND 10,000,000
 2 Ông Heng Gee Fat 2,500 USD 57,000,000
3 Ông Nguyễn Xuân Thu 2,000 USD 46,000,000


*Tỷ giá quy đổi được áp dụng là tỷ giá ngoại tệ do Vietcombank công bố vào ngày Quỹ Lương Văn Can nhận được tài trợ.

HỌC BỔNG

Đang cập nhật...