slogan-vi

Trường Đại học FPT Hà Nội

8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +844 7300 6622

Website: fpt.edu.vn