slogan-vi

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (AVUC)

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 83 724 2160

Website: hiephoidaihoccaodangvn.vn