slogan-vi

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Tầng 10 - Cao ốc Lawrence S.Ting

801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 5411 9999

Website: phumyhung.com.vn