slogan-vi

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh

Số 36, Đường số 1B, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: minhanhhospital.com.vn