slogan-vi

Cty CP Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC)

Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè , TP. Hồ Chí Minh

Website: ttipc.vn