slogan-vi

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC)

Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +8428 3780 0345

Website: hiepphuoc.vn