slogan-vi

Công ty Cổ Phần In Minh Phương

Lô II-5, Đường số 11, Nhóm CN II, KCN Tân Bình

P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 5435 6674

Website: mpjsc.com